Kế toán kho

Phí dịch vụ:2,000,000 /năm

► Thời lượng học: 10 buổi

► Học viên được học tập cho đến khi nắm vững nghiệp vụ và thành thạo trong thực hành.

► Chúng tôi cam kết về chất lượng đào tạo của học viên tại trung tâm.

Đăng ký

Lý do lựa chọn khóa học:

► Khóa học Kế toán Kho của Funny Education giúp bạn có cơ hội ứng tuyển vào vị trí kế toán kho ở những công ty có quy mô lớn hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

► Chúng tôi cung cấp cho bạn kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán kho. Bạn sẽ hiểu rõ các công việc và nhiệm vụ cụ thể của kế toán kho, nắm vững các quy định đối với hàng tồn kho. Bạn sẽ biết cách thức hạch toán hàng tồn kho trong các trường hợp: Mua hàng, bán hàng, nhập thành phẩm, xuất vật tư vào sản xuất, chuyển kho nội bộ tại doanh nghiệp.

► Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách thức phân loại hàng hóa, vật tư, cách thức chuẩn hóa tên và chuẩn hóa mã hàng tồn kho để quá trình quản lý hàng hóa của bạn thực sự hiệu quả.

► Bạn sẽ thành thạo các ứng dụng Excel trong công tác mã hóa vật tư hàng hóa tự động tại doanh nghiệp.

► Bạn cũng nắm vững được cách tính giá xuất kho, truy xuất các loại báo cáo hàng tồn kho, trình bày hàng tồn kho trên Báo cáo tài chính.

         Đối tượng tham gia khóa học:

► Kế toán viên: để nắm vững kiến thức chuyên sâu về kế toán kho trong công việc tại doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất làm việc.

► Kế toán trưởng: để hiểu rõ và kiểm soát tốt các nội dung liên quan tới kế toán kho của doanh nghiệp, thống nhất được công việc của kế toán từng phần hành, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn nhân lực.

            Mục tiêu của khóa học:

► Nhiệm vụ của kế toán kho trong thực tế.

► Cách thức phân loại hàng hóa, vật tư, cách thức chuẩn hóa tên và chuẩn hóa mã hàng tồn kho.

► Những Nguyên lý kế toán cơ bản đối với kế toán hàng tồn kho.

► Quy trình nhập xuất vật tư hàng hóa và chứng từ hợp lý hợp lệ đối với nhập xuất hàng tồn kho.

► Cách thức hạch toán hàng tồn kho trong các trường hợp: Mua hàng, bán hàng, nhập thành phẩm, xuất vật tư vào sản xuất, chuyển kho nội bộ.

► Công tác báo cáo đối với hàng tồn kho.

► Trình bày hàng tồn kho trên Báo cáo tài chính.

             Nội dung và thời lượng học:

Nội dung của khóa học:

► Khái niệm hàng tồn kho, nhiệm vụ, vai trò của kế toán hàng tồn kho (0.5 buổi)

► Nguyên lý kế toán đối với hàng tồn kho theo chuẩn kế toán số 02 – Hàng tồn kho (0.5 buổi)

► Vai trò của việc phân nhóm hàng tồn kho, và tầm quan trọng của việc quy định thống nhất cách mã hóa hàng tồn kho. (1.5 buổi)

► Lập danh mục ứng dụng Excel trong công tác mã hóa vật tư hàng hóa tự động hàng tồn kho trên phần mềm kế toán và khai báo hạn mức tồn kho tối thiểu (0.5 buổi)

► Tổng quan sơ đồ chữ T đối với các trường hợp hạch toán hàng tồn kho (02 buổi)

► Thực hành hạch toán các trường hợp mua hàng, xuất bán hàng hóa, nhập thành phẩm, xuất vật tư vào sản xuất. (03 buổi)

► Tính giá xuất kho, truy xuất các loại báo cáo hàng tồn kho, trình bày hàng tồn kho trên Báo cáo tài chính. (01 buổi)

► Review và thảo luận nhóm (01 buổi)

Thời lượng học: 10 buổi

 Cam kết của Chúng tôi:

Sau khóa học, học viên sẽ có thể:

► Có kiến thức tổng quát về kế toán kho tại doanh nghiệp;

► Nắm được nguyên tắc quản lý hàng tồn kho và biết cách vận dụng vào tình hình thực tế của Doanh nghiệp;

► Nắm vững cách thức hạch toán hàng tồn kho.

► Biết được cách thức quản lý hàng tồn kho khoa học.

► Ứng dụng thành thạo Excel trong công tác mã hàng tồn kho và chuẩn hóa tên hàng tồn kho.

► Biết cách đọc và hiểu được các loại báo cáo hàng tồn kho, biết cách truy tìm các nguyên nhân sai lệch của hàng tồn kho giữa sổ sách và thực tế.

► Biết cách trình bày khoản mục hàng tồn kho trên Báo cáo tài chính.

► Học viên có thể làm các công việc của kế toán kho một cách chuyên nghiệp và khoa học.

 Học phí: 2.000.000 đồng/10 buổi ( học offline)

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá

Sản phẩm này chưa được đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Kế toán kho”

error: Content is protected !!

Hotline (24/7) 0904 348 136