Kế toán thanh toán

Phí dịch vụ:2,000,000 /năm

► Thời lượng học: 10 buổi

► Học viên được học tập cho đến khi nắm vững nghiệp vụ và thành thạo trong thực hành.

► Chúng tôi cam kết về chất lượng đào tạo của học viên tại trung tâm.

Đăng ký

Lý do lựa chọn khóa học:

► Khóa học Kế toán thanh toán của Funny Education giúp bạn có cơ hội ứng tuyển vào vị trí kế toán thanh toán ở những công ty có quy mô lớn hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

► Chúng tôi cung cấp cho bạn kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán thanh toán, đáp ứng nhu cầu thực tế tại các doanh nghiệp. Bạn sẽ hiểu rõ các công việc và nhiệm vụ cụ thể của kế toán thanh toán, nắm vững được các quy chế tài chính. Bạn sẽ biết cách thức hạch toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng phát sinh tại doanh nghiệp.

► Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn quy trình thanh toán để kiểm soát được tốt nhất dòng tiền của doanh nghiệp và quá trình quản lý tiền thực sự hiệu quả.

► Bạn cũng nắm vững được các loại báo cáo về tiền và các khoản tương đương tiền, và việc trình bày các khoản mục này trên Báo cáo tài chính.

              Đối tượng tham gia khóa học:

► Kế toán viên: để nắm vững kiến thức chuyên sâu về kế toán thanh toán trong công việc tại doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất làm việc.

► Kế toán trưởng: để hiểu rõ và kiểm soát tốt các nội dung liên quan tới kế toán thanh toán của doanh nghiệp, thống nhất được công việc của kế toán từng phần hành, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn nhân lực.

            Mục tiêu của khóa học:

► Trang bị cho học viên nhiệm vụ của kế toán thanh toán trong thực tế.

► Trang bị cho học viên những nguyên tắc trong thanh toán về:

  • Quy chế tài chính.
  • Hạn mức chi, thẩm quyền phê duyệt chi.
  • Chứng từ hợp lệ trong thanh toán.
  • Quy trình thanh toán: Trình tự lập, kiểm tra, phê duyệt và thanh toán.

► Trang bị cho học viên cách thức lập các báo cáo cơ bản của kế toán thanh toán.

► Học viên biết cách trình bày khoản mục tiền và tương đương tiền trên Báo cáo tài chính.

► Học viên chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp, tư vấn được cho giám đốc về kế hoạch tài chính để mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.

            Nội dung và thời lượng học:

Nội dung của khóa học:

► Tổng quan vai trò, nhiệm vụ của kế toán thanh toán. (0.5 buổi)

► Mối quan hệ tương tác công việc của kế toán thanh toán với đối tác bên trong và bên ngoài Doanh nghiệp. (0.5 buổi)

► Khái niệm Quy chế tài chính, các nội dung cần thể hiện trong Quy chế tài chính. (01 buổi)

► Quy trình thanh toán tổng quát và quy trình thanh toán trong các trường hợp cụ thể. (02 buổi)

► Nội dung các khoản chi chủ yếu trong các Doanh nghiệp, chứng từ thanh toán trong từng trường hợp, cách thức hạch toán trong từng trường hợp cụ thể: Thanh toán cho người bán, thanh toán tiền lương, thanh toán tiền vay ngân hàng… (02 buổi)

► Khai báo các nội dung chi phí trên phần mềm kế toán và cách lập hạn mức chi (Ngân sách chi). (01 buổi)

► Cách thức lập kế hoạch tài chính, tổng kết thu chi theo kế hoạch tài chính đã lập, trình bày khoản mục tiền và tương đương tiền trên Báo cáo tài chính. (02 buổi)

► Giải đáp thắc mắc và thảo luận nhóm. (01 buổi)

Thời lượng học: 10 buổi

 Cam kết của Chúng tôi:

Sau khóa học, học viên sẽ có thể:

► Có kiến thức tổng quát về kế toán thanh toán tại doanh nghiệp;

► Nắm chắc được quy trình trong thanh toán, chứng từ trong thanh toán và biết cách vận dụng vào tình hình thực tế của Doanh nghiệp;

► Biết cách kiểm soát các khoản thanh toán hợp lý hợp lệ về nội dung, về chứng từ, về hạn mức chi và thời gian chi;

► Biết cách đọc sổ Quỹ và sổ Tiền gửi ngân hàng, kiểm soát số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng;

► Biết cách trình bày khoản mục tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trên Báo cáo tài chính;

► Biết cách lập kế hoạch tài chính, kiểm soát thu và chi theo kế hoạch tài chính, lập báo cáo dòng tiền;

► Học viên có thể làm các công việc của kế toán thanh toán một cách chuyên nghiệp và khoa học.

 Học phí: 2.000.000 đồng/10 buổi ( học offline)

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá

Sản phẩm này chưa được đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Kế toán thanh toán”

error: Content is protected !!

Hotline (24/7) 0904 348 136