Kế toán chi phí

Phí dịch vụ:2,000,000 /năm

► Thời lượng học: 10 buổi

► Học viên được học tập cho đến khi nắm vững nghiệp vụ và thành thạo trong thực hành.

► Chúng tôi cam kết về chất lượng đào tạo của học viên tại trung tâm.

 

Đăng ký

Lý do lựa chọn khóa học:

► Khóa học Kế toán chi phí của Funny Education giúp bạn có cơ hội ứng tuyển vào vị trí kế toán chi phí ở bất kỳ một công ty nào.

► Chúng tôi cung cấp cho bạn kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán chi phí, đáp ứng nhu cầu thực tế tại các doanh nghiệp. Bạn sẽ hiểu rõ các công việc và nhiệm vụ cụ thể của kế toán chi phí, nắm vững được các quy chế tài chính. Bạn sẽ biết cách thức lựa chọn phương pháp tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, cũng từ đó xác định đối tượng tính giá thành cho phù hợp.

► Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn về việc tổ chức chứng từ, hạch toán ban đầu, hệ thống tài khoản sổ kế toán phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ kế toán đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thu nhận, xử lý hệ thống hóa các thông tin về chi phí và giá thành của doanh nghiệp.

► Bạn cũng nắm vững được các loại báo cáo về chi phí, giá thành, và việc trình bày các khoản mục này trên Báo cáo tài chính.

              Đối tượng tham gia khóa học:

► Kế toán viên: để nắm vững kiến thức chuyên sâu về kế toán chi phí trong công việc tại doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất làm việc.

► Kế toán trưởng: để hiểu rõ và kiểm soát tốt các nội dung liên quan tới kế toán chi phí của doanh nghiệp, thống nhất được công việc của kế toán từng phần hành, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn nhân lực.

            Mục tiêu của khóa học:

► Trang bị cho học viên nhiệm vụ của kế toán chi phí trong thực tế.

► Trang bị cho học viên những nguyên tắc trong chi phí về:

► Quy chế tài chính.

► Kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, tính giá thành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, kiểm soát quản lý, kiểm soát chiến lược.

► Chứng từ hợp lệ trong các chi phí.

► Các báo cáo về các khoản thu, chi, tài sản và trách nhiệm của các bộ phận và những khu vực trách nhiệm khác.

► Trang bị cho học viên cách thức lập các báo cáo cơ bản của kế toán chi phí và giá thành.

► Học viên biết cách lập kế hoạch chi phí và kiểm soát chi phí của các mặt hoạt động.

► Học viên chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp, tư vấn được cho giám đốc về kế hoạch tài chính để mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.

            Nội dung và thời lượng học:

Nội dung của khóa học:

► Tổng quan vai trò, nhiệm vụ của kế toán thanh toán. (0.5 buổi)

► Mối quan hệ tương tác công việc của kế toán thanh toán với đối tác bên trong và bên ngoài Doanh nghiệp. (0.5 buổi)

► Khái niệm Quy chế tài chính, các nội dung cần thể hiện trong Quy chế tài chính. (01 buổi)

► Quy trình thanh toán tổng quát và quy trình thanh toán trong các trường hợp cụ thể. (02 buổi)

► Nội dung các khoản chi chủ yếu trong các Doanh nghiệp, chứng từ thanh toán trong từng trường hợp, cách thức hạch toán trong từng trường hợp cụ thể: Thanh toán cho người bán, thanh toán tiền lương, thanh toán tiền vay ngân hàng… (02 buổi)

► Khai báo các nội dung chi phí trên phần mềm kế toán và cách lập hạn mức chi (Ngân sách chi). (01 buổi)

► Cách thức lập kế hoạch tài chính, tổng kết thu chi theo kế hoạch tài chính đã lập, trình bày khoản mục tiền và tương đương tiền trên Báo cáo tài chính. (02 buổi)

► Giải đáp thắc mắc và thảo luận nhóm. (01 buổi)

Thời lượng học: 10 buổi

 Cam kết của Chúng tôi.

Sau khóa học, học viên sẽ có thể:

► Có kiến thức tổng quát về kế toán chi phí tại doanh nghiệp;

► Nắm chắc được các nội dung chi phí chủ yếu của Doanh nghiệp, biết cách kiểm soát và tối ưu hóa chi phí;

► Biết cách kiểm soát các đầu chi phí trước khi lên cân đối kế toán;

► Biết cách đọc Báo cáo kết quả kinh doanh và lập Báo cáo kết quả kinh doanh

► Vận dụng thành thạo Excel trong công tác kiểm soát chi phí theo nội dung và theo thời gian

► Học viên có thể làm các công việc của kế toán chi phí một cách chuyên nghiệp và khóa học.

 Học phí: 2.000.000 đồng/10 buổi ( học offline)

Đánh giá

Sản phẩm này chưa được đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Kế toán chi phí”

error: Content is protected !!

Hotline (24/7) 0904 348 136