Kế toán CCDC & TSCĐ

Phí dịch vụ:2,000,000 /năm

► Thời lượng học: 10 buổi

► Học viên được học tập cho đến khi nắm vững nghiệp vụ và thành thạo trong thực hành.

► Chúng tôi cam kết về chất lượng đào tạo của học viên tại trung tâm.

Đăng ký

Lý do lựa chọn khóa học:

 Khóa học Kế toán Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định của Funny Education giúp bạn có cơ hội ứng tuyển vào vị trí kế toán Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định ở những công ty có quy mô lớn hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

 Chúng tôi cung cấp cho bạn kiến thức chuyên môn toàn diện về các nội dung: nhiệm vụ của kế toán Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định, cách hạch toán, ghi sổ, kiểm soát Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định trong doanh nghiệp.

 Bạn sẽ nắm vững các quy trình mua bán, thanh lý, nhượng bán Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định phát sinh trong doanh nghiệp.

 Bạn sẽ thành thạo trong công tác ghi sổ, nắm được khung khấu hao Tài sản cố định, trích khấu hao hàng tháng hoặc phân bổ Công cụ dụng cụ.

 Bạn cũng sẽ vận dụng thành thạo và Excel trong công tác quản lý Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định tại doanh nghiệp.

             Đối tượng tham gia khóa học:

 Kế toán viên: để nắm vững kiến thức chuyên sâu về Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định, nâng cao hiệu suất làm việc.

 Kế toán trưởng: để hiểu rõ và kiểm soát tốt các nội dung liên quan tới Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định của doanh nghiệp, thống nhất được công việc của kế toán từng phần hành, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn nhân lực.

            Mục tiêu của khóa học:

 Phân biệt được CCDC, TSCĐ và chi phí, TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình

 Nắm được khung khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC tối thiểu và tối đa.

 Biết cách khai báo CCDC, TSCĐ đầu kỳ và hạch toán được các trường hợp mua bán, thanh lý, nhượng bán, điều chỉnh giá trị của CCDC và TSCĐ

 Biết trích khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC

 Biết cách kiểm soát lại số liệu đã hạch toán và trình bày CCDC và TSCĐ trên Báo cáo tài chính.

            Nội dung và thời lượng học:

Nội dung của khóa học:

 Khái niệm CCDC và TSCĐ, các điểm nổi bật cơ bản của CM kế toán số 03: TSCĐ và thông tư 45/2013 TT- BTC và TT 23/2016 sửa đổi TT 45/2013 về TSCĐ. (01 buổi)

 Nhiệm vụ của kế toán CCDC và TSCĐ trong thực tế. (0.5 buổi)

 Khai báo CCDC và TSCĐ đầu kỳ. (0.5 buổi)

 Quy trình nhập mua CCDC, TSCĐ, trích khấu hao, phân bổ CCDC, thanh lý nhượng bán CCDC và TSCĐ. (01 buổi)

 Sơ đồ chữ T đối với các trường hợp mua bán, thanh lý, nhượng bán, trích khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC. (01 buổi)

 Các bước hạch toán ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh giá trị và thanh lý CCDC, TSCĐ, phân bổ CCDC và trích khấu hao TSCĐ (lý thuyết và thực hành). (02 buổi)

 Cách thức kiểm soát, đối chiếu việc hạch toán và phân bổ CCDC, và trích khấu hao TSCĐ. (01 buổi)

 Công tác báo cáo đối với CCDC và TSCĐ. (01 buổi).

 Trình bày CCDC và TSCĐ trên Báo cáo tài chính. (01 buổi)

Review và thảo luận nhóm. (01 buổi)

Thời lượng học: 10 buổi

 Cam kết của Chúng tôi.

Sau khóa học, học viên sẽ có thể:

 Có kiến thức tổng quát về Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định;

 Nắm chắc điều kiện ghi nhận Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định;

 Nắm chắc quy trình mua sắm Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định; thanh lý, nhượng bán Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định cũng như thanh toán cho nhà cung cấp cung ứng Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định;

Áp dụng đúng chính sách hiện hành về Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định

 Thành thạo hạch toán Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định;

 Sử dụng thành thạo Excel trong công tác kiểm soát lại việc phân bổ Công cụ dụng cụ và trích khấu hao Tài sản cố định;

 Nắm chắc các nguyên lý trình bày Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định trên Báo cáo tài chính;

  Học phí: 2.000.000 đồng/10 buổi ( học offline)

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá

Sản phẩm này chưa được đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Kế toán CCDC & TSCĐ”

error: Content is protected !!

Hotline (24/7) 0904 348 136