Kế toán dành cho quản lý

Phí dịch vụ:9,500,000 /năm

► Thời lượng học: 10 buổi

► Kế toán dành cho quản lý trang bị kiến thức về cách thức tổ chức bộ máy kế toán; thiết kế chốt kiểm soát để vận hành và quản lý doanh nghiệp hiệu quả.

► Chúng tôi cam kết về chất lượng đào tạo của học viên tại trung tâm.

Đăng ký

            Lý do lựa chọn khóa học:

Để vận hành và kiểm soát tốt doanh nghiệp, đồng thời đánh giá được hiệu quả của các hoạt động đầu tư nói riêng và của doanh nghiệp nói chung thì bạn rất cần các thông tin của kế toán quản trị để ra quyết định.

Kế toán quản trị không chỉ là kế toán thuế, hay lập báo cáo tài chính, mà đây chính là công cụ để quản lý hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả.

 Hãy đến với khóa học Kế toán dành cho quản lý của Funny Education để có được cái nhìn Tổng quan nhất về Kế toán quản trị và có cơ hội được lắng nghe những kinh nghiệm thực tế quý báu trong việc tổ chức bộ máy kế toán, thiết lập các mục tiêu kiểm soát và danh mục báo cáo quản trị cho doanh nghiệp.

             Đối tượng tham gia khóa học:

 Kế toán trưởng: để tổ chức bộ máy kế toán có hiệu quả.

 Kiểm soát viên: để thiết kế các chốt kiểm soát trong công tác kế toán.

 Giám đốc: để nắm vững kiến thức tổng quan về tài chính kế toán để hoạch định và kiểm soát nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

            Mục tiêu của khóa học:

 Hiểu được nhiệm vụ của Kế toán;

 Hiểu được các nguyên lý cơ bản trong tổ chức bộ máy kế toán.

 Đánh giá đúng thực trạng tình hình tài chính của Doanh nghiệp mình.

 Có định hướng để ra các quyết định quản trị hay đầu tư cho doanh nghiệp.

            Nội dung và thời lượng học:

Nội dung của khóa học:

 Tổng quan về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của kế toán nói chung và kế toán quản trị nói riêng (01 buổi);

 Phân biệt kế toán Quản trị và kế toán Thuế (0.5 buổi);

 Phân biệt Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính và Kiểm soát nội bộ (0.5 buổi)

 Kế toán trong công tác quản trị Bán hàng, quản trị công nợ phải thu và định hướng thị trường (02 buổi)

 Kế toán trong công tác quản trị Mua hàng (01 buổi)

 Kế toán trong công tác quản trị Hiệu quả sản xuất kinh doanh: Quản trị Doanh thu, chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận (01 buổi)

 Kết cấu Báo cáo tài chính, các chỉ số quan trọng trên báo cáo tài chính (Hệ số nợ, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay các khoản phải thu…) (02 buổi)

 Một số biểu mẫu Báo Cáo Quản trị (01 buổi)

 Giải đáp thắc mắc và hoạt động nhóm (01 buổi)

Thời lượng học: 10 buổi

  Cam kết của Chúng tôi:

Sau khóa học, học viên sẽ có thể:

Đánh giá đúng vai trò chức năng của kế toán;

Nắm được các nguyên lý tổ chức bộ máy kế toán và cách tổ chức bộ máy kế toán có hiệu quả tùy thuộc vào nguồn nhân lực hiện có của doanh nghiệp và đặc thù hoạt động của Doanh nghiệp mình;

Sử dụng thông tin kế toán có hiệu quả để ra các quyết định quản trị;

Hiểu được mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các phòng ban khác;

Nắm được các danh mục báo cáo quản trị cơ bản trong công tác quản trị tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, quản trị bán hàng và công nợ phải thu; quản trị mua hàng và công nợ phải trả, quản trị chi phí, quản trị sản xuất, quản trị tài sản cố định.

Có cái nhìn tổng quan về báo cáo tài chính, đọc và hiểu được các thông tin trên báo cáo tài chính do kế toán lập và trình lên;

Tư vấn về cách thức tổ chức bộ máy kế toán và thiết kế các chốt kiểm soát của Doanh nghiệp trong suốt quá trình học

 Học phí: 9.500.000 đồng/10 buổi ( học offline)

Đánh giá

Sản phẩm này chưa được đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Kế toán dành cho quản lý”

error: Content is protected !!

Hotline (24/7) 0904 348 136