Dịch vụ kiểm toán BCTC

► Làm thế nào để có cái nhìn xác thực về tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp? Căn cứ vào đâu để bạn ra quyết định có đầu tư vào 1 công ty hay có nên tiếp tục cho công ty đó vay nợ? Đâu là những rủi ro tiềm ẩn của doanh nghiệp?

► Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính sẽ giúp bạn có câu trả lời cho nhứng vấn đề bạn đang quan tâm.

Đăng ký

Lý do lựa chọn dịch vụ:

► Một doanh nghiệp có uy tín sẽ phát triển bền vững. Đó cũng là một doanh nghiệp đáng để đầu tư và là kỳ vọng của không ít cổ đông.

► Vậy, làm thế nào để biết được doanh nghiệp đó có thực sự đáng tin cậy, đáng để đầu tư và cùng hợp tác để phát triển?

► Làm thế nào để gia tăng niềm tin đối với doanh nghiệp, nhưng vẫn có được cái nhìn chuẩn xác về những rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt?

► Câu trả lời chính là: kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó.

► Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Funny Education sẽ giúp bạn kiểm tra, xác nhận tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính mà doanh nghiệp công bố, được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi, đến từ nhiều lĩnh vực: kế toán, tài chính, thuế, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, pháp lý…

► Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và cung cấp các giải pháp thiết thực cho những vấn đề còn tồn đọng tại doanh nghiệp, từ đó, gia tăng giá trị ngoài phạm vi báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

► Chúng tôi làm việc với sự liêm chính và đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng: kết quả của mỗi một bản kiểm toán báo cáo tài chính sẽ quyết định tất cả. Sự thành công, uy tín của một doanh nghiệp hay những góc khuất… Bạn có nên tiếp tục đầu tư hay dừng lại… Sự lựa chọn sáng suốt thuộc về những người biết trân trọng việc kiểm toán báo cáo tài chính, dù bạn là nhà đầu tư, chủ nợ hay những đối tác hợp tác phát triển cùng doanh nghiệp.

              Đối tượng sử dụng dịch vụ:

► Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo luật định, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản…

► Cổ đông, Ban điều hành muốn kiểm tra tình hình tài chính của Công ty.

            Mục tiêu của dịch vụ:

► Soát xét các thông tin tài chính của doanh nghiệp.

► Đưa ra ý kiến nhận xét của kiểm toán viên về báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã công bố có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không.

► Tuân thủ đầy đủ các Quy định pháp Luật hiện hành về Kế toán, Kiểm toán;

► Cải thiện chất lượng báo cáo tài chính cung cấp ra bên ngoài và tuân thủ những quy định của Pháp luật hiện hành.

            Nội dung của dịch vụ:

► Khảo sát thực tế (lần đầu), thống nhất hợp đồng và lập kế hoạch làm việc chi tiết với Ban Điều hành Doanh nghiệp và bộ phận kế toán;

► Cử nhóm kiểm toán báo cáo tài chính xuống trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp theo kế hoạch;

► Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực, sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp;

► Tìm hiểu hệ thống kế toán, thuế, tài chính … doanh nghiệp;

► Tham gia chứng kiến công tác kiểm kê như tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán;

► Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên báo cáo tài chính như Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Phải thu khách hàng, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Phải trả người bán, Vay nợ ngắn và dài hạn, Góp vốn; Doanh thu, chi phí…

► Rà soát, tư vấn, giải đáp các yếu tố ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp;

► Trao đổi, điều chỉnh với kế toán các vấn đề phát hiện và đưa ra các tư vấn cần thiết;

► Gửi khách hàng biên bản tổng hợp các vấn đề trong quá trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán dự thảo;

► Thống nhất với khách hàng về số liệu báo cáo tài chính;

► Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức. 

Cam kết của Chúng tôi:

► Thực hiện đầy đủ, chính xác theo nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng;

► Đảm bảo lập và gửi báo cáo đúng thời hạn yêu cầu của khách hàng;

► Tư vấn toàn diện và đầy đủ các vấn đề quản trị nội bộ và nhận diện rủi ro thuế;

► Nỗ lực cùng Khách hàng giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quy trình thực hiện để có thể phát hành báo cáo kiểm toán tuân thủ theo luật định.

 Tùy thuộc vào tính chất và độ phức tạp của từng doanh nghiệp cụ thể.

 

1 đánh giá cho Dịch vụ kiểm toán BCTC

  1. Đánh giá 3 trên 5

    Cung ứng dịch vụ nhanh, giải quyết được những vấn đề Doanh nghiệp gặp phải

Thêm đánh giá

error: Content is protected !!

Hotline (24/7) 0904 348 136