1. Lý do phải quản trị dòng tiền?

– Tài chính vô cùng quan trọng đối với Doanh nghiệp, đảm bảo sự lưu thông các hoạt động mua bán hàng hóa, các hoạt động liên quan đến lợi ích kinh tế của các đối tác trong và ngoài của Doanh nghiệp. Có thể nói tài chính là “máu của doanh nghiệp“. Sự lưu thông đều đặn của các luồng tài chính (Dòng tiền vào và dòng tiền ra) sẽ giúp Doanh nghiệp luôn khỏe mạnh và phát triển bền vững.

– Vậy quản trị tài chính để làm gì:

 • Giảm rủi ro mất khả năng thanh toán
 • Đảm bảo sự cân đối về mặt tài chính giúp cho Doanh nghiệp duy trì trạng thái cân bằng, hài hòa lợi ích kinh tế của các bên liên quan: Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân lực, Cơ quan Nhà Nước: Thuế, Bảo Hiểm và vì thế Doanh nghiệp phát triển bền vững
 • Cơ hội lựa chọn các nhà cung cấp tốt nhờ vào khả năng thanh toán đúng hạn
 • Doanh nghiệp làm ăn có lãi nhưng không có dòng tài chính lành mạnh sẽ đối mặt với rủi ro không thanh toán được các khoản nợ đến hạn, dẫn đến:
  • Mất các nhà cung cấp tiềm năng;
  • Mất các nhà cung cấp có uy tín;
  • Mất khả năng tiếp cận các nguồn nguyên vật liệu hay hàng hóa có chất lương;
  • Mất khả năng tiếp cận với cơ hội kinh doanh có triển vọng
 • Quản lý tài chính không tốt dẫn đến không cover hết được nguồn thu, mất mát nguồn thu
 • Giữ chân được nguồn nhân lực có chất lượng cao và Nhân lực là tài sản “ vô giá “ của Doanh nghiệp
 • Quản trị dòng tiền tốt giúp doanh nghiệp tồn tại, ổn định và phát triển bền vững.
 1. Cơ cấu dòng tiền của Doanh nghiệp:

   

  Quản trị dòng tiền hiệu quả đòi hỏi doanh nghiệp phải quản trị đồng thời dòng tiền thu và dòng tiền chi và đảm bảo tính cân đối giữa dòng tiền thu và dòng tiền chi về cả giá trị và thời gian

 3. Lợi nhuận khác dòng tiền:

 • Cần phân biệt chỉ tiêu Lợi Nhuận và chỉ tiêu dòng tiền.
 • Dòng tiền và Lợi Nhuận là 2 chỉ tiêu phản ảnh sức khỏe của Doanh nghiệp.
 • Dòng tiền chưa chắc mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp do nhận những khoản trả trước
 • Lợi nhuận chưa chắc đã đưa lại dòng tiền cho doanh nghiệp do các khoản phải thu chưa thu hồi được, hoặc do hàng tồn kho tích trữ quá mức. Doanh nghiệp kinh doanh có lãi nhưng công tác kế hoạch tài chính kém vẫn có khả năng dẫn đến mất cấn đối thanh toán và lâm vào rủi ro nợ nần.
 1. Vậy nguyên tắc quản trị (Dòng tiền) tài chính là gì:
 • Xây dựng ngân sách mục tiêu (gồm: nguồn ngân sách thu và nguồn ngân sách chi )
 • Xây dựng chính sách tín dụng bán đảm bảo 02 nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Tỷ lệ cho nợ không được cao hơn tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng/ doanh thu

Nguyên tắc 2: Thời gian cho người bán nợ bình quân không được lớn hơn thời gian có khả năng chiếm dụng vốn bình quân của người mua (kỳ thu tiền phải nhỏ hơn kỳ trả nợ)

 • Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm: Giám sát thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu; chi đúng mục đích, có cơ sở xác thực và chi tiết kiệm, có hiệu quả các khoản chi.
 • Lập kế hoạch tài chính
 • Tổng kết kế hoạch tài chính định kỳ ( Hàng tuần – Hàng tháng – Cả niên độ)
 1. Các bước thực hiện:

Thiết lập các chốt kiểm soát nhằm tối ưu hóa nguồn thu và nguồn chi -Xây dựng ngân sách mục tiêu- Lập kế hoạch tài chính- Tìm nguồn bù đắp trong trường hợp nguồn tự chủ không có khả năng đáp ứng- Kiểm soát ngân sách và Kế hoạch tài chính

Yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản trị dòng tiền:

(a) Doanh nghiệp cần xây dựng “ Quy trình quản trị bán hàng” nhằm quản trị dòng tiền thu với các nguyên tắc cơ bản sau: 

 • Sàng lọc các khách hàng có khả năng thanh toán;
 • Xây dựng cơ sở chấp thuận đơn đặt hàng nhằm không bán hàng dưới mức giá hợp lý;
 • Xây dựng chu trình cung ứng dịch vụ, hàng hóa gồm: Báo giá- Đặt hàng- Xuất hàng và đồng thời ghi công nợ- Đôn đốc thu tiền, trong đó nêu rõ trách nhiệm của các bộ phận trong công tác bán hàng.
 • Các khoản phải thu của khách hàng phải được ghi nhận ngay khi hàng xuất ra khỏi kho và bàn giao cho khách.
 • Xây dựng chính sách giá có sự khác biệt về giá đối với trường hợp thanh toán bằng tiền mặt nhằm khuyến khích khách hàng trả ngay lập tức
 • Thiết lập và chuẩn hóa các quy định về thanh toán, gắn liền với quy định của Pháp luật để ràng buộc khách hàng
 • Xây dựng hệ thống báo cáo nhằm phát hiện tra các khoản phải thu có dấu hiệu rủi ro cao
 • Gắn trách nhiệm của nhân viên bán hàng với các khoản thu, quy định liên đới với nhân viên bán hàng, người ký duyệt đơn đặt hàng hoặc hợp đồng kinh tế trong trường hợp không thu được tiền từ khác hàng
 • Hệ thống lưu chữ chứng từ trong công tác bán hàng: Báo giá- Đơn đặt hàng- Hợp đồng kinh tế nhằm kiểm tra đối soát và ràng buộc trách nhiệm pháp lý về các khoản thu

(b) Tối ưu hóa công tác mua hàng nhằm hạn chế các khoản chi phát sinh trong quá trình mua hàng không đúng mục đích hoặc không hiệu quả.

Để tối ưu hóa công tác mua hàng Doanh nghiệp cần xây dựng Quy trình quản trị mua hàng của doanh nghiệp cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất ( Giá cả, tín dụng, thời gian cung ứng, chất lượng sản phẩm )
 • Xây dựng cơ sở để xét duyệt đơn hàng mua ( Khung giá mua hàng để đặt mức lợi nhuận mục tiêu )
 • Tối ưu hóa lượng hàng mua: Căn cứ vào số lượng hàng đặt của khách hàng, thời điểm phải giao hàng mà xác định số lượng hàng cần mua theo từng thời điểm
 • Xây dựng quy trình mua hàng nêu rõ các bên tham gia, trách nhiệm của các bên và nghĩa vụ về mặt tài chính trong trường hợp hàng mua kém chất lượng, không phù hợp

(c). Xây dựng cơ chế tài chính nhằm kiểm soát các nguồn chi. Quy chế tài chính phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Quy định về các nội dung chi, hạn mức chi theo các nội dung
 • Quy định về mặt chứng từ đối với các trường hợp cụ thể
 • Quy định về công tác phê duyệt các khoản chi
 • Quy định về việc xét duyệt các khoản đầu tư
 1. Kết luận:

  Quản trị dòng tài chính là một phần vô cùng quan trọng trong Doanh nghiệp. Để thực hiện quản trị tài chính hiệu quả, doanh nghiệp cần tập trung vào xây dựng và phát triển hệ thống nhằm đưa đến một dòng tài chính ổn định và bền vững giúp doanh nghiệp phát triển và tiến xa hơn trên thị trường. Giảm giá bán, quảng cáo tiếp thị với hy vọng đưa đến doanh thu nhưng sẽ không thể bền vững nếu thiếu hệ thống để giám sát toàn bộ công tác mua hàng, bán hàng, thanh toán, thu hồi công nợ.

Tập trung vào hệ thống là một sự lựa chọn thông minh.

Chúng tôi hy vọng bài viết trên có giá trị với các bạn.

 

Bài viết liên quan
error: Content is protected !!

Hotline (24/7) 0904 348 136