GIỚI THIỆU VỀ FUNNY EDUCATION

Kinh nghiệm thực tiễn kinh doanh cho thấy: trước khi muốn phát triển và chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp cần có hệ thống các quy trình kinh doanh làm xương sống vững chắc. Một trong những yếu tố quan trọng đó là:

 • Hệ thống các quy trình quản trị nguồn nhân lực;
 • Hệ thống các quy trình kiểm soát nội bộ;
 • Ứng dụng công nghệ.

FUNNY EDUCATION ra đời với sứ mệnh đưa đến giải pháp toàn diện, theo hình thức chìa khóa trao tay từ: Xây dựng phương án kinh doanh, kêu gọi vốn, xây dựng bộ máy vận hành sản xuất/ kinh doanh/ kế toán, quản trị… cho doanh nghiệp cùng với phương châm tập trung nguồn nhân lực. Một hệ thống quản trị toàn diện chính là sự khác biệt của chúng tôi.

FUNNY EDUCATION là một tổ hợp liên danh giữa Công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành, Công ty Cổ phần Funny Group – nơi quy tụ những điểm mạnh trong các lĩnh vực: tài chính doanh nghiệp, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, pháp lý. Với đội ngũ chuyên gia có chất lượng cao, tận tâm, có đạo đức nghề và hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp bạn.

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI: 

 • Chuẩn hóa quy trình làm việc cho doanh nghiệp bằng sơ đồ và mô tả công việc;
 • Tư vấn lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp;
 • Tư vấn bố trí nguồn nhân lực hiệu quả và hợp lý;
 • Đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng nền tảng dữ liệu vững chắc để ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp định vị thị phần trên thị trường thông qua quy trình quản lý và chăm sóc khách hàng; (lập cơ sở dữ liệu khách hàng/ phân loại khách hàng/ phân loại thói quen và yêu cầu của khách hàng/ chính sách ưu đãi cho từng đối tượng khách hàng);
 • Giúp doanh nghiệp định vị nguồn lực tài chính và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tài chính thông qua quy trình quản trị tài chính, quy chế tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ, tổ chức bộ máy kế toán phù hợp;
 • Đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao, chủ động cao trong công việc, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng hội nhập cao;

CHÚNG TÔI HƯỚNG ĐẾN GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

 • Sự hoàn hảo trong dịch vụ khách hàng.
 • Xây dựng các mối quan hệ gắn bó và bền vững.
 • Hướng tới con người để phát triển bền vững.
 • Tinh thần cộng tác vì cộng đồng doanh nghiệp Việt.
 • Tinh thần thượng tôn pháp luật và hướng tới cộng đồng.

 FUNNY EDUCATION KẾT NỐI VÌ CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VIỆT