1. Đối tượng chịu thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 quy định về các đối tượng phải có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Doanh nghiệp đã được thành lập và cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật doanh nghiệp  2014 dưới các hình thức: Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và các tổ chức khác.

+ Doanh nghiệp nước ngoài đã được thành lập và cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh theo pháp luật nước ngoài. Hiện nay, Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở tại Việt Nam ví dụ: chi nhánh nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài, đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài.

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập, được công nhận theo quy định của pháp luật Việt Nam và có hoạt động kinh doanh.

+ Tổ chức khác có hoạt động kinh doanh, ví dụ: hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp.

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Thuế suất 20%: Doanh nghiệp không thuộc trường hợp hưởng ưu đã thuế hoặc hoạt động khai thác một số loại khoáng sản quý, hiếm (Theo Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)
  • Thuế suất ưu đãi:
1 10% Điều 19 Thông tư 78/2014/TT- BTC Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
2 15% Khoản 5 điều 11 Thông tư 96/2015 TT-BTC
3 17% Khoản 4,5 Điều 19 Thông tư 78/2014/ TT-BTC.

Thuế suất từ 32% đến 50%

– Áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam.

– Doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí phải gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính Phủ. Căn cứ vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng chính phủ sẽ quyết định mức thuế suất cụ thể cho từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Thuế suất 50%: Đối với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm

Thuế suất 40%: Trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị Định 118/2015/ NĐ-CP)

Bài viết liên quan
error: Content is protected !!

Hotline (24/7) 0904 348 136